Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC AB Climatech SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC AB Climatech SRL.


Prelucram datele dvs. personale (date legate de comenzi și tranzacții, date de identificare, date pe care ni le oferiți sau pe care le primim în virtutea legii sau a contractului cu scopul de a va putea livra produse și servicii) – în general pentru furnizarea de bunuri și servicii, pentru a interacționa cu dvs., pentru a va transmite, cu acordul dvs., detalii despre activitatea, produsele și promoțiile noastre.


Scopul prelucrării datelor

Scopul prelucrării datelor dvs. personale poate fi:

1. în vederea încheierii și executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

2. pentru a respecta o obligație legala, inclusiv, dar fără a se limita la comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;

3. daca doriți sa aplicați pentru unul din posturile vacante afișate la secțiunea ”Cariere”, pentru scopul recrutării de personal;

4. în virtutea interesului nostru legitim, care include următoarele scopuri: asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere video și acces în spatiile securizate), identificarea clienților, detectarea și prevenirea potențialelor fraude, raportări interne etc.;

5. în baza consimțământului dvs. pentru următoarele scopuri:

a. statistice, respectiv de marketing, newsletter, acțiuni de direct mailing, oferirea de produse și servicii, reclama;

b. prelucrări automate, inclusiv profilare; 

c. prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate în condițiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile în vederea furnizării de bunuri și servicii.


Destinatarii datelor personale

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

1. autoritățile statului (inclusiv dar fără a se limita la autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penala, etc.), ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;

2. furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea de bunuri și servicii (ex. dezvoltatori de servicii IT etc.);

3. prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare;

4. instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traducători autorizați, alte servicii autorizate.

De asemenea, va informam ca Spațiul este supravegheat video în temeiul interesului legitim și al  îndeplinirii obligației legale de monitorizare a accesului în incinta în vederea asigurării securității persoanelor și a bunurilor, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Imaginile colectate sunt indispensabile pentru asigurarea scopului menționat. Imaginile sunt utilizate de operator și pot fi comunicate autorităților publice competente, în condițiile legii. Imaginile sunt stocate 30 de zile iar la împlinirea termenului, acestea sunt șterse automat. Imaginile nu sunt transferate în străinătate sau către un al operator. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea, operatorul va putea sa vă limiteze accesul în Spațiu.


Transferul datelor personale în afara Spațiului Economic European

În prezent, datele dumneavoastră sunt stocate pe teritoriul României.

AB Climatech SRL nu transferă datele dumneavoastră către entități din afara Spațiului Economic European. În cazul în care AB Climatech SRL ar fi pusă în situația să transfere datele personale către alte companii aflate în exteriorul Spațiului Economic European, va lua toate masurile pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislația europeană. Printre aceste masuri se regăsesc și încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.


Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum și ulterior, pe durata necesara executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe o perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale, în conformitate cu politica noastră interna privind retenția datelor.

Dacă sunteți de acord cu prelucrarea în scop de marketing, datele personale colectate vor fi păstrate pana când ne veți informa cu privire la retragerea consimțământului acordat în acest scop.


Drepturile furnizorului de date personale

Odată cu intrarea în vigoare a GDPR în calitatea dvs. de client, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare și acces . Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. 

 2. Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte și puteți completa datele incomplete oricând veți considera necesar. 

 3. „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ștergere. Aveți dreptul, în condițiile legii, sa ne solicitați sa va ștergem datele cu caracter personal

 4. Dreptul la restricționare. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

 5. Dreptul de a vă retrage consimțământul. Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimțământului dumneavoastră.

 6. Dreptul la restricționarea prelucrării. Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, în anumite circumstanțe, precum:

  1. dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, 

  2. datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

 7. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul sa primiți datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, uzual și care poate fi identificat de aparate și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entitatea, fără obiecții din partea noastră.

 8. Dreptul de opoziție. Aveți dreptul sa va opuneți oricând, fata de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, în special în scop de marketing direct; puteți sa solicitați  sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal în interesul nostru legitim. Daca aveți și va exercitați dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

 9. Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor – Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

 10. Dreptul de a vă adresa justiției


Puteți sa va exercitați drepturile menționate mai sus prin formularea unei cereri în forma scrisa, datata și semnata, înaintata către:

SC AB CLIMATECH SRL - în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor

Str. Preciziei nr.17, Sector 6, București, cod poștal 062202

telefon +4 0730 541 191

adresa de email office@abclimatech.ro

În cerere va rugam sa menționați daca doriți ca informațiile sa fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Va rugam să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dvs.